2020

„Bank samopomocy” – projekt finansowany z programu „Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy”

Projekt ma wzmocnić samodzielność seniorów poprzez promocję ich samopomocy i samoorganizacji w formie tworzenia sieci seniorskich grup samopomocowych. Zakłada stworzenie i udostępnienie pakietu materiałów Bank Samopomocy dot. tworzenia i prowadzenia seniorskich grup samopomocowych w środowiskach lokalnych. Naszym celem jest wyszkolenie 20 liderów takich grup. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w  300 h warsztatów online oraz objęci zostaną profesjonalną superwizją (150h). Efektem realizacji projektu będzie powstanie 20 seniorskich grup samopomocowych w woj. lubuskim, wyszkolenie 20 liderów z zakresu samoorganizacji i tworzenia seniorskich grup samopomocowych a także przeprowadzenie 2 Kongresów, 6 sympozjów i nagranie 10 programów TV o tematyce seniorskich grup samopomocowych.

Beneficjenci projektu to 100 seniorów z 14 powiatów woj. lubuskiego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie „Bank Samopomocy” oraz na naszym Facebooku

Projekt realizowany z dotacji Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

Startuj z FIO- Lubuskie Lokalnie projekt ” W świetle Jupiterów”

Celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Lubuskiej Twórczości Seniorskiej (a tym samym chórów, sekcji teatralnych, zespołów ludowych, śpiewaczych z obszarów wiejskich  woj. lubuskiego) dzięki zakupieniu profesjonalnego oświetlenia scenicznego, które będzie udostępnianie podmiotom na różnego rodzaju wydarzenia sceniczne.