2021

Konserwatorium Kultury Seniorskiej

Projekt miał na celu ochronę bogatych zasobów kultury w Województwie Lubuskim tworzonych przez nieformalne seniorskie grupy działające w obszarze kultury, np. zespoły śpiewacze, ludowe, zespoły taneczne, teatralne czy też chóry. Zostały stworzone sieci takich grup, działających wspólnie jako Konserwatorium Kultury Seniorskiej. W ramach Konserwatorium podnoszono umiejętności liderów kulturalnych grup seniorskich w zakresie prowadzenia działalności, jej formalizowania i pozyskiwania funduszy na działania. Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać więcej, dlatego zachęcamy liderów grup seniorskich z lubuskiego do przyłączenia się do naszej sieci.

zapraszamy na stronę: KONSERWATORIUM KULTURY SENIORSKIEJ

Powstanie Konserwatorium było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 projektu „Seniorska sieć”.